Content
Pignon
Papabubble
Shibuya Bookstore
Iri
House
Levain Bakery Shop
Signifient Signifier
Takeshi Harigaya
Bougie
Shintaro Harakawa
Rinpei Yoshikawa
Kae Moroto
Kuki Akaeda
Tomori Shunji
Masayo Funakoshi
Content Restaurant
Takayuki Shiraishi
Daichi Tajima
Ren Ayuzawa
Norihiko Fujiki
Yasushi Ozaki
Taichi Manabe
Toshiya Yoshikai
Scribe Winery
Yukiko Shirouzu
And, special thanks to Nancy and Tadaaki Hachisu